HCL nr. 49 din 31.05.2021 privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetelor pentru anul 2020

HCL nr. 44 din 29.04.2021 privind aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 la SC Gospodarie Locala si Transport Fieni SRL