INVITATIE
TRANSMITERE OFERTE ORGANIZARE “ZILELE ORASULUI FIENI 2019”

Primaria orasului Fieni invita operatorii economici interesati sa depuna oferte pentru prestarea serviciului de organizare a evenimentului „Zilele orasului Fieni 2019”.
Serviciile (Coduri CPV: 79952100-3: Servicii de organizare de servicii culturale (rev.2) 92000000-1 Servicii pentru evenimente) care urmeaza a fi prestate in baza contractului care va fi incheiat cu ofertantul castigator vor fi urmatoarele:

 • Tiparire si furnizare afise stradale color, cu dimensiunea 50/70 cm pentru promovarea evenimentului – 20 buc.
 • Tiparire flayere color format 1/3 din A4, pentru promovarea evenimentului – 400 buc.
 • Realizare  si amplasare pe scena banner  pentru pentru promovarea evenimentului – 1 buc.
 • Punere la dispozitie si montare scena acoperita cu dimensiunea minima 10 m x 7 m, cu dimensiunea minima a podiumului de 9 x 6 m si inaltimea   de 1 – 1,5 m
 • Punere la dispozitie si operare de catre specialistii ofertantului sistem de sonorizare minim 30000 W, minim 20 microfoane  cu stative, pe perioada programului artistic dar si a celorlate evenimente desfasurate pe scena in afara programului artistic.
 • Punere la dispozitie si operare de catre specialistii ofertantului sistem de lumini minim 25000 w, cu mixer minim 24 canale, drimmer -6 canale, 4 reflectoare de minim 2000 w, pe perioada programului artistic
 • Punere la dispozitie si operare de catre specialistii ofertantului masina de  ceata (fog machine) minim 1500 W, pe perioada programului artistic
 • Punere la dispozitie si operare catre specialistii ofertantului  stroboscop   minim 1500 W pe perioada programului artistic
 • Executare in data de 14.06.2019 unui foc de artificii, durata minim 10 min, cadenta minim 500  focuri/10 min la inatime mica si mare.
 • Executarea in data de 13.06.2019 a unui spectacol pirotehnic la sol continand vulcani cu jerbe, forme  din lumanari bengaleze, tunuri confetti programabile
 • Program artistic in zilele de 13  si 14 iulie 2019, in intervalul orar 19.00 – 23.00 – sambata si 18.00 -23.00 – duminica, sustinut de urmatorii artisti: Anda Adam, Matteo, Sonny Flame, Nicoleta Voicu, Valentin Dinu, Shereza, moment umoristic/stend up comedy sustinut de un artist cunoscut la nivel national, Camelia ConoviciAlina Coman, Loredana Streche. Ofertantul va asigura prestații artistice live. Toti acesti artisti au fost selectati in urma consultarii publicului la nivelul localitatii.
 •  Prezentarea programului artistic in ambele seri de catre un prezentator  cunoscut la nivel national. In ziua de sambata 13.06.2019, prezentatorul va asigura si prezentarea evenmentelor desfasurate pe scena in intervalul 16.00 – 19.00.
Modul de prezentare a ofertelor

Ofertele vor fi redactate in limba romana.
Ofertele vor fi ferme, urmand sa aiba o perioada de valabilitate 30 zile de la data transmiterii acestora.
Prețul ofertei nu va trebui sa depaseasca suma de 63000 lei. Pentru ofertantii platitori de TVA, pretul maximal precizat anterior, va trebui sa includa si TVA.
Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii va fi pretul cel mai scăzut. Criteriul va fi aplicat doar ofertelor intocmite cu respectarea tuturor solicitarilor specificate  in prezentul anunt.

Oferta va trebui sa contina:

 1. angajamentul  ferm al ofertantului de a presta toate serviciile precizate in prezentul anunt  in conditiile solicitate de catre autoritatea contractanta. 
 2. pretul total pentru prestarea tuturor serviciilor. Ofertantul va  preciza in mod explicita daca este sau nu platitor de TVA.

Toate costurile conexe generate de activitățile pe care trebuie să le organizeze, conform prezentului anunt vor fi suportate exclusiv de catre ofertant.
Serviciile hoteliere, transportul, masa și alte servicii de acest fel necesare artiștilor vor fi asigurate de către ofertant și se vor încadra în valoarea de prestare a serviciului.
În situația în care ofertantul cu prețul cel mai scăzut nu va îndeplinii condițiile de participare/refuză încheierea contractului, poate fi selectat/contactat ofertantul clasat pe locul doi.
Plata prețului contractului se va efectua în contul de trezorerie a operatorului economic prin OP in termen de maxim 30 de zile de la data transmitere facturii.
Data limită de primire ofertelor este 19.06.2019, ora 16.30. Ofertele primite după data si ora limita astfel cum a fost stabilit de catre Autoritatea Contractantă nu vor mai fi luate in considerare.
Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: achizitii.publice@fieni.ro, in atentia insp. Mihaela Deftu – Responsabil Achizitii Publice. 
Eventualele solicitari de clarificări vor fi trimise la adresa de email achizitii.publice@fieni.ro, urmand ca raspunsurile la acestea sa fie publicate pe site-ul Primariei orasului Fieni, www.fieni.ro pana la data limita de transmitere a ofertelor.

RASPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICARE

Urmare adresei primite de la o societate comerciala in cadrul procedurii de cumparare directa avand ca obiect prestarea serviciului de organizare a evenimentului „Zilele orasului Fieni 2019”, prin care se solicita clarificari in ceea ce priveste“depunereade oferte cu artisti disponibili, din aceleasi genuri muzicale solicitate” in situatia in careartistiisolicitati„sunt ocupati pentru datele de 13-14 iulie 2019”, precizam ca se pot primi oferte alternative cu respectarea cumulativa a urmatoarelortreiconditii:

 1. Sa se prezinta odeclaratie/adresa/raspunssemnat/a de catre artistulcare se solicita a fi inlocuit prin care acesta sa precizeze in mod explicit ca nu poate participa la evenimentul „Zilele orasului Fieni 2019”in datele de 13-14 iulie 2019, deoarece este prezent la un alt eveniment sau din oricare alt motiv obiectiv.
 2. Pretul de piata solicitat pentru noul artist astfel cum este prezentat pe site-urile de specialitate sa fie cel putin egal cu pretul pentru artistul care se solicita a fi inlocuit.
 3. Toate celelalte conditii solicitate ininvitatiainitiala de depunere a ofertelor sa fie respectate intocmai, in totalitate.
INVITATIE SEMNARE CONTRACT

Urmare publicarii Invitatiei privind transmiterea de oferte pentru prestarea serviciului de organizare a evenimentului „Zilele orasului Fieni 2019”, pana la termenul limita, respectiv 19.06.2019, ora 16.30, a depus oferta un singur ofertant si anume TEAM 9 PRODUCTION S.R.L.

In urma verificarii ofertei depuse de catre TEAM 9 PRODUCTION S.R.L., s-a constatat ca aceasta este corespunzatoare  atat in privinta continutului cat si in ceea ce priveste pretul. Astfel ofertantul s-a angajat sa presteze toate serviciile solicitate in invitatia transmisa de catre Autoritatea contractanta, in conditiile prevazute de catre aceasta, pentru suma de  62945 lei, fara TVA, (prestatorul nefiind platitor de TVA).

Avand in vedere aceasta situatie, Autoritatea contractanta invita luni, 24.06.2019, ora. 10.00, la sediul Primariei orasului Fieni, reprezentantul legal al prestatorului pentru semnarea contractului de servicii aferent acestei proceduri.