SITE-UL ESTE MOMENTAN IN CONSTRUCTIE!
Marți, 19 Ianuarie 2021

SITUATII FINANCIARE BUGET

- ANUNT ACTE ADMINISTRATIVE DECZII DE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE

- ANUNT ACTE ADMINISTRATIVE DECZII DE IMPUNERE PERSOANE FIZICE

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTURILOR DE EXCUTIE A BUGETELOR PENTRU ANUL 2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

SITUATI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2019

INVITATIE CATRE DESIREE LUXURY CONSTRUCT SRL

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE 31 DECEMBRIE 2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND BUGETUL 2020

ANUNT  PROIECT DE HOTARARE PRIVIND BUGETUL PE ANUL 2020

ANUNT COLECTIV TITLURI EXECUTORII SI SOMATII PENTRU DEBITE RESTANTE PERSOANE FIZICE

ANUNT TITLURI EXECUTORII SI SOMATII DE BITE RESTANTE LA 30.09.2019 PERSOANE JURIDICE

ANUNT TITLURI SI SOMATII PERSOANE JURIDICE L ADATA DE 30.09.2019

ANUNT POPRIRE NUTA BOGDAN

ANUNT PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE PENTRUNAVCOM ENTERTAINMENT

- SITUATIA EXECUTIE BUGETARA TERIMESTRUL II 2019

- ANUNT COMUNICARE PRIN PUBLICITATE PENTRU DEBITORUL SECAREANU VALENTIN MIHAI

- ANUNT COLECTIV DEBITE RESTANTE PERSOANE FIZICE

- ANUNT SOMATII AMENZI DEBITE RESTANTE PERSOANE FIZICE

- ANUNT POPRIRE CIRMACIU RAMONA CAMELIA

- BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019

- SITUATII FINANCIARE 31.03.2019

- HCL APROBARE INDICATORI TRIM I 2019

- ANUNT COLECTIV TITLURI EXECUTORII

- ANUNT DECIZII  DE IMPUNERE 2019 PERSOANE JURIDICE

- ANUNT DECIZII  DE IMPUNERE 2019 PERSOANE FIZICE

- REZULTATE FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMINISTATOR CNIPT

- TABEL NOMINAL PENTRU CONCURSUL DE ADMINISTRATOR CNIPT

- ANUNT POPRIRE CATRE SINNET

- ANUNT POPRIRE PENTRU DEBITORUL CIOBANICA GHEORGHE

- SITUATIA INDICATORILOR BUGET LOCAL TRIM IV

- ANUNT COLECTIV TITLURI EXECUTORII SI SOMATII DEBITE RESTANTE DINCA IOANA LUCIANA

- SITUATII FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 PART II

- SITUATII FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 PART I

- REGISTRUL DATORIEI PUBLICE 31 DECEMBRIE 2018

- ANUNT COMUNICARE PRIN PUBLICITATE POPRIRE

- SITUATII FINANCIARE 30 SEPTEMBRIE 2018 PART II

- SITUATII FINANCIARE 30 SEPTEMBRIE 2018 PART I

- HCL 111 DIN 23.10.2018 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUELI PE TRIM III 2018

- ANUNT TITLURI EXECUTORII SI SOMATII DEBITE RESTANTE CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE

- ANUNT COLECTIV TITLURI EXECUTORII SI SOMATII PERSOANE JURIDICEA

- ANUNT COLECTIV PENTRU NERESPECTAREA LEGII 207 DIN 2015 DE CATRE BLACK WITE TRAVEL SRL

- RAPORT PENTRU ANUL 2017 PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE LA CARE UAT FIENI PRIN CONSILIUL LOCAL FIENI ESTE AUTORITATE PUBLICA TUTELARA

- ANUNT DEBITE RESTANTE CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICIE

- INSTIINTARI POPRIRI  PERSOANE FIZCE

- ANUNT COLECTIV PERSOANE FIZICE

- SOMATII PERSOANE FIZICE

- SOMATII PERSOANE JURIDICE

- DECIZII DE IMPUNERE CONTRIBUABILI PERSOANE JURIDICE

- DECIZII DE IMPUNERE CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE

- COMUNICARE SOMATII AMENZI TODOR ALEXANDRA ALINA

- ANUNT POPRIRE RADU MARIAN

- POPRIRE OLAFF HER CONSTRUCT SRL BUCURESTI

BUGET LOCAL PE ANUL 2018

- SITUATII FINANCIARE 2017

- ANUNT COLECTIV SOMATII PENTRU DEBITE RESTANTE PERSOANE FIZICE

- ANUNT PENTRU DEBITORUL FOGEL GAS AND ENERGY SRL

- SOMATIE PENTRU IRINA MIHAI

- LISTA  PERSOANE FIZICE SI JURIDICE-OBLIGATII FISCALE LA DATA DE 31.01.2018

- ANUNT SOMATII AMENZI PERSOANE FIZICE

ANUNT DEBITE RESTANTE PERSOANE FIZICE

- ANUNT DEBITE  RESTANTE PERSOANE FIZICEA

- ANUNT PRIVIND SOMATII PENTRU DEBITE RESTANTE PERSOANE FIZICE

- ANUNT COLECTIV TITLURI EXECUTORII SI SOMATII PENTRU DEBITE RESTANTE PERSOANE JURIDICE

- ANUNT PRIVIND TITLU EXECUTORIU PENTRU RIZEA TUDOR FLORIAN

- ANUNT TITLU EXECUTORIU DEBITOR GLT FIENI

- ANUNT EMITERE ACT ADMINISTRATIV FISCAL PENTRU DEBITORUL DRAGOESCU RAMON FLORIN

- ANUNT PROCES VERBAL SECHESTRU

- PERSOANE JURIDICE CARE INREGISTREAZA OBLIGATII FISCALE RESTANTE LA BUGETUL LOCAL

- PERSOANE FIZICE CARE INREGISTREAZA OBLIGATII FISCALE RESTANTE LA BUGETUL LOCAL

- ANUNT EMITERE ACT ADMINISTRATIV PENTRU BARBULESCU VASILE

- SOMATII AMENZI PERSOANE FIZICE

- ANUNT COLECTIV PRIVIND DEBITE RESTANTE CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICEA

- LISTA SOMATII SI AMENZI DEBITE RESTANTE PERSOANE FIZICE

- TITLURI EXECUTORII SI SOMATII PENTRU DEBITELE RESTANTE PERSOANE FIZICE

- LISTA DEBITORILOR PERSOANE FIZICE CARE INTRGISTREAZA OBLIGATII FISCALE RESTANTE

- LISTA DEBITORILOR PERSOANE JURIDICE CARE INTRGISTREAZA OBLIGATII FISCALE RESTANTE

- ANUNT COLECTIV SOMATII AMENZI PERSONELE FIZICE

- LISTA PERSOANELOR FIZICE CARE INREGISTREAZA DEBITE RESTANTE 31.03.2017

- LISTA PERSOANELOR JURIDICE CARE INREGISTREAZA DEBITE RESTANTE 31.03.2017

- ANUNT COLECTIV PRIVIND SOMATII PENTRU DEBITELE RESTANTE PERSOANE FIZICE

- BUGET LOCAL PE ANUL 2017

- ANUNT DECIZII DE IMPUNERE PENTRU CONTRIBUABILI PERSOANE JURIDICE MARTIE 2017A

- LISTA AMENZI DEBITE RESTANTE PERSOANE FIZICE

- LISTA PRIVIND SOMATII SI TITLURI EXECUTORII PENTRU DEBITE RESTANTE PENTRU PERSOANE FIZICE

- LISTA PERSOANELOR JURIDICE CARE INREGISTREAZA DEBITE RESTANTE

- LISTA PERSOANELOR FIZICE CARE INREGISTREAZA DEBITE RESTANTE

- ANUNT PRIVIND SOMATII SI TITLURI EXECUTORII PENTRU DEBITE RESTANTE PERSOANE JURIDICEANUNT PRIVIND SOMATII SI TITLURI EXECUTORII PENTRU DEBITE RESTANTE PERSOANE JURIDICE

- ANUNT COLECTIV DEBITE RESTANTE PERSOANE FIZICE

- DEBITE AMENZI NOIEMBRIE 2016DEBITE AMENZI NOIEMBRIE 2016

- PV SELECTIE DOSARE MUNCITOR NECALIFICAT

- HCL 148 DIN 10.11.2016 REZILIERE CONT NR 911-2016

- SITUATII FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2016SITUATII FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2016

- ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE SOMATII AMENZI

- REGULAMENT PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL

- BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

- SITUATII FINANCIARE LA 30 DECEMBRIE 2014 PART I

- SITUATII FINANCIARE LA 30 DECEMBRIE 2014 PART II

- REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

- Hotararea Consiliului Local Fieni nr. 50 din 19.05.2008 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 3.146.993,78 leiHotararea Consiliului Local Fieni nr. 50 din 19.05.2008 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 3.146.993,78 lei

- Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 1011/26.09.2008

- Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 1493/10.12.2009

- Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 1866/14.01.2011

- Calculul gradului de indatoare a bugetului local

Plati Online
Strategia Locala Fieni

Newsletter


 

UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor
Inovatie in administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European

 

Implementare si certificare sistem de integrat calitate - mediu - sanatate si siguranta ocupationala - securitatea informatiei la Primaria Fieni Pentru informatiidetaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro si www.fonduriadministratie.ro