SITE-UL ESTE MOMENTAN IN CONSTRUCTIE!
Marți, 19 Ianuarie 2021

U.A.T. oraş  Fieni organizează concurs pentru ocuparea postului de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie  in cadrul compartimentului ,,Medicina scolara”.

Proba scrisă va avea loc in data de 22.05.2019, ora 10,00 iar proba practica in data de 24.05.2019, ora 10,00.

Conform Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a).cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste  sa concureze;
b).copia actului de identitate in termen de valabilitate;
c).copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medicii, medici dentist,farmacisti, respective adeverinta  de confirmare in gradul profesional pentru biologi,biochimisti sau chimisti;
d).copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs,
e).cazierul judiciar;
f).dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1)lit. e), respective la art.628 alin (1) lit.d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
g).acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr.3 la Ordin;
h).certificatul medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropshic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
i).chitanta de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 lei.

Documentele prevazute la lit.d),f) si g) sunt valbile trei luni si se depun in dosar in termen de valabilitate.      

Dosarele de inscriere se pot depune pana la data 06.05.2019, ora 16.00, la sediul U.A.T. Fieni, compartimentul “resurse umane” , persoana de contact dna Duta Florina Claudia, inspector, tel.0245.774070, interior 205.

TEMATICA EXAMENULUI DE MEDIC SPECIALIST…

Pentru vizualizare apasati aici.……

Pentru vizualizarea anuntului apasati aici.……

Plati Online
Strategia Locala Fieni

Newsletter


 

UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor
Inovatie in administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European

 

Implementare si certificare sistem de integrat calitate - mediu - sanatate si siguranta ocupationala - securitatea informatiei la Primaria Fieni Pentru informatiidetaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro si www.fonduriadministratie.ro