SITE-UL ESTE MOMENTAN IN CONSTRUCTIE!
Vineri, 15 Ianuarie 2021

PRIMARIA ORASULUI FIENI intentioneaza sa achizitioneze executia lucrarii pentru realizarea obiectivului “Amenajare cai de acces, alei pietonale, trotuare, parcari si spatii verzi blocuri A,B,C,D”, ai carui principali indicatori tehnico-economici sunt urmatorii:

Indicatori maximali:

  • Valoarea totala estimata a achizitiei: 522410 lei cu TVA, respectiv 439000  lei, fara  TVA;

Indicatori minimali:

  • Suprafata ocupata de drum de 1 454,92 mp din care:

-1 285,92 mp drum asfalt
-169 mp trafic greu

  • Suprafata ocupata de parcari este de 4 093 mp din care:

-parcare 1=2083 mp
-parcare 2=2010 mp

  • Suprafata ocupata de trotuare este de 778 mp
  • Borduri mari=366 ml;
  • Borduri mici=533 ml;
  • Durata de realizare-3 luni;

In acest sens, solicitam operatorilor economici interesati sa transmita pana miercuri 12.12.2018, ora. 12.00, oferta de pret pentru executia aceste lucrari. Oferta va fi intocmita pe structura devizului fara valori pus la dispozitie, atasat acestui anunt.

Ulterior, ofertatul al carui oferta va avea pretul cel mai scazut va posta oferta in Catalogul electronic SEAP pentru a efectua achizitia acestei lucrari, in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G.  nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

PROIECT TEHNIC

Plati Online
Strategia Locala Fieni

Newsletter


 

UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor
Inovatie in administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European

 

Implementare si certificare sistem de integrat calitate - mediu - sanatate si siguranta ocupationala - securitatea informatiei la Primaria Fieni Pentru informatiidetaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro si www.fonduriadministratie.ro